SON DAKİKA HABER

ANADOLU-PASİFİK RADYO NESE FM

İletişim

İLETİŞİMİLETİŞİM

İletişimi genel ve odak olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Genel iletişimde verici kişinin duygu ve düşünceleri geniş kitlelere hitap edebilir. Genel iletişimin nesne (televizyon, bilgisayar, vb.) aracılığı ile yapılması insanları birbirinden uzaklaştırır. Yüzyüze iletişimde konunun başka mekanlara taşınması ihtimali olmadığı için iletişim çift yönlüdür. Soru- cevap yönteminin kullanılması ağırlıkta bulunabilir.
Odak iletişimde ise duygu ve düşüncenin sadece iki insan arasında gidip gelmesi söz konusudur. Odak iletişimde verici ve alıcı kişiler yer değiştirebilir. Verici bazı durumlarda o durum a ilişkin yorumlarının yanına yan mesajlar eklemeye yönelebilir. Böyle zamanlarda engelli iletişim oluşur ve kişiler konunun önüne geçtiği için ana konu kaybolur.

JEST VE MİMİKLER
Jestler ve mimikler diğer kişilerin görsel sinyaller gönderen hareketleridir. Jest ve mimiklerimizin anlamını doldurması için duygu ve düşüncelerimiz ile ilgili değer taşıması gerekir.
Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur. Jest ve mimikler esas ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Esas jestlerle, ikincil jestleri ayırt etmek için kendi kendimize şu soruyu sorabiliriz: eğer ben yalnız olsaydım bu hareketi yapacak mıydım? cevabımız hayır ise esas, evet ise ikincil jesttir.

İKİNCİL JESTLER:
Esas olarak anlatıma katkıda bulunmayan ve kendiliğinden refleks olarak ortaya çıkan bu hareketlere ikincil jest ve mimik denir. Bunların çoğu sosyal değildir. Çünkü bunları rahatlığımız ve temizliğimiz için yaparız. Ancak hangi duygusal durumda olduğumuz önemlidir. Yalnız değilsek yanımızdakiler, bunlardan bizim hakkımızda düşünceye sahip olurlar. Bazen ikincil jestleri anlamlı olarak kullanmak isteriz. Böyle durumlarda ikincil jest olmaktan çıkıp, esas jeste dönüşürler.
Örneğin: istemediği halde eşi camı açmış olan biri hapşırdığında olabildiğince güçlü ve açık hapşırır. Burda hapşırık esas jesttir.

ESAS JESTLER:
Anlatım, sosyal ve mimik olmak olmak üzere üçe ayrılır.

Anlatım jestleri: Hayvanlarla da ortak olan biyolojik kökenli jestlerimizdir ve altı tanedir; mutluluk, korku, öfke, hayret, üzüntü, tiksinti. Bu jestler bireye değil, türe özgü olduğu için kültürden bağımsızdır.
Örneğin: yüzde ki sıkma hareketi düşmanın boynumuza sarılmasından (mağara devri atalarımızdan kalan) dolayı oluşmuştur. Bugünse canımızı sıkan bir durumda gene  bu ortaya çıkar ve tüm yüz kaslarımızı sıkarız. Biyo-psikolojik beden dilimiz evrenseldir. Bu anayapıya kültürler, anlatım zenginlikleri ve farklılıklar katmışlardır.

Sosyal jestler: Bulunduğumuz ortama uymak için, bulunduğumuz durumdan daha farklı bir yüz ifadesini takınmaktır. Bir toplantıda kötü durumda olsak bile mutlu gözükmeye çalışmamız buna örnektir.
Mimik jestleri: Bu jestler bir objeyi ya da hareketi kusursuz taklit etmek için kullandığımız jestlerdir.

Tiyatro ,taklit ve şematik olmak üzere üçe ayrılırlar)
Tiyatroya özgü jest ve mimikler: İzleyicileri hoşnut etmek için oyuncuların kullandıkları jestler ve mimiklerdir, özellikle pandomim sanatçıları bu mimiklerle sanatlarını icra ederler .

b)Taklit jestleri: İnsanın rüzgar, köpek gibi olamayacağı bir şeyi taklit ederken kullandığı jest ve mimiklerdir. Genelde eller etkindir.

c)Şematik jestler: Kısaltma veya özetlemeyle ilgili taklitlerdir. Bir durumu en göze çarpan yönüyle ifade etmektir. Olmayan sigarayı içmek, elle ateş etmek bunlara örnektir. Bazı bilim adamları, bu jestlerin de evrensel olduğunu iddia etmiştir. Fakat bir çok araştırmacı kültürün getirdiği farklılıklar olduğunu söylemiştir.

ŞUNLARA DİKKAT EDİN :

1.Kendi görüşünü ifade etmesine olanak sağlayın. Yanıtlamadan önce duralayın.

2. Yüzde yüz yenmek konusunda ısrarcı olmayın.

3. Kendi görüşünüzü doğru ve ılımlı ifade edin.

4.Üçüncü şahıslar aracılığıyla konuşmayın.


5.Karşnızdakinin “onurunu kurtarmasına” olanak tanıyın.

Yüzde Yüz İşbirliğiyle Beyin Gücünüzü Arttırmak

1.Diğer insanların size yardım edip harekete geçmelerini istiyorsanız, onların hem bilek gücünü hem de fikirlerini istemelisiniz.

2.Karşınızdakinin sizin sorununuzun onun da sorunu olduğunu anlamasını sağlayın.

3.Çoğulcu yönetim prensibini kullanırken, takımdaki her oyuncuya takım nasıl çalışması gerektiği konusunda söz hakkı verin.

4.Birinin size bir lütufta bulunmasını istediğinizde onu takımınızın bir bireyi haline getirin.

5.Kendi beyin takımınızı kurun ve diğer insanların fikir, tavsiye örneklerinden yararlanın.

6.Tavsiye istediğinizde gerçekten tavsiye istediğinizden emin olun. İnsanları İncitmeden Eleştirmek

1.Eleştiri mutlaka gizlilik içinde yapılmalı. 2.Eleştiriye nazik bir söz veya komplimandan sonra başlayın.
3.Eleştiriyi kişisel olmaktan uzak tutun.
4.Yanıt almayı sağlayın.
5.İşbirliği; emretmeyin, işbirliği talep edin. 6.Kapanışı dostça yapın






who's online Google PageRank Checker Anadolu-Pasifik / Radyo Neşe Fm.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=