SON DAKİKA HABER

ANADOLU-PASİFİK RADYO NESE FM

Dualarin Esrari

DÛALARIN ESRÂRI


Duâların Esrârı

"Eğer sizin duanız olmazsa ne ise yararsınız ?" buyurmakta Yüce Mevla.

Duanın gücünü hepimiz hayatımızda bir şekilde yaşamışızdır. Büyüklerin eli öpüldüğünde onlardan dua istenir. dua et yeter denilir. Kiminin parası kiminin duası deyisinde de dikkat çekilmek istenen kelime Duadır. Hayal bile edilemeyecek şeyleri gerçekleştiren, üzgün yüzlerin bile gülümsemesine sebep olan yine Duanın gücüdür. Dua aslında yaratıcıyla olan bağlantının teyidi bir yerde ispatidir. DUA yaptığın kadar kul, kabul edildiği kadar sevgilisindir Rabbin katında.

Kuran'a Göre Dua

"Çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek" anlamlarına gelen dua, Kuran'a göre "kulun bütün benliğiyle Allah'a yönelmesi" ya da "gücü sınırlı ve sonlu bir varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz bir kudret karşısında acizliğini kabul ederek yardım dilemesi" şeklinde tanımlanmaktadır.

Allah inancı olan her insanın çeşitli şekillerde dua ettiği bir gerçektir. Ancak insanların oldukça büyük bir kısmı duayı, sadece darlık ve sıkıntı anında elden gelen tüm ihtimaller denendikten sonra Allah'ı hatırlamak şeklinde anlamaktadırlar. Bu insanlar üzerlerindeki sıkıntı geçince bir sonraki darlık ve sıkıntı anına kadar Allah'ı unutur ve ondan bir şey talep etmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmezler.

İnsanların başka bir bölümünde de son derece hatalı bir dua anlayışı hüküm sürmektedir. Bu insanlar için dua, küçük yaşlardan itibaren ailenin yaşlı bir ferdi tarafından öğretilen anlaşılmaz bazı sözlerdir. İnsanların bu tür dualarında Allah'ın varlığı, birliği, büyüklüğü, kudreti, insanları sürekli olarak görüp-işittiği, dualara icabet edeceği fazla düşünülmez. Önceden ezberlenmiş olan dua kalıpları tekrarlanır, durur. Oysa kitabımızın da konusu olan, Allah'ın Kuran aracılığıyla insanlara duyurduğu dua çok farklıdır.

Kuran'a göre dua etmek, Allah'a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Şimdi Allah'ın sıfatlarını bir düşünelim. O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen, işitendir... İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah'tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah'tan bir istekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir. İşte Allah'a ulaşmak bu denli kolaydır.

İnsan kulluk bilincinde olduğu sürece Allah Katında bir değer kazanabilir. Bu yüzden insanın Allah'a yönelmesi, hataları konusunda Allah'a itirafta bulunması ve sadece Allah'tan yardım dilemesi gerekmektedir. Bunun dışında bir davranış tarzı Allah'a karşı büyüklenmektir ki, Kuran'da bunun cezasının sonsuz cehennem olduğu bildirilir.

Günümüz toplumlarında dikkat çeken bir gerçek, diğer birçok ibadet gibi duanın da terk edilmiş bir gelenek olarak düşünüldüğüdür. Aslında bu düşüncenin gelişmesinin perde arkasında "Allah'tan bağımsız, kendi kendisine işleyen bir dünya" olabileceği telkini yatmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı ister istemez yaşantılarının başlangıcından sonuna kadar tüm olayların kendilerinin ve çevrelerindeki insanların kontrolünde cereyan eden olaylar olduğunu düşünürler. Bu yüzden de ölümle burun buruna gelmeden ya da çok büyük bir felaketle karşılaşmadan Allah'a dua etme ihtiyacı duymazlar. Oysa bu büyük bir yanılgıdır. Bu yanılgıda öyle bir noktaya gelenler olur ki, bunlar duayı adeta geçmiş zamanlardan günümüze kadar ulaşmış bir sihir tekniği olarak algılarlar. Halbuki dua, yaşamın geneline yayılacak başlı başına bir ibadettir.

İnsanların tamamı duaya muhtaçtır. Fakir ve zor şartlar altında yaşayan birinin zengin bir insana göre duaya daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünmek, dua konusunu temelinden yanlış anlamak demektir. Maddi durumu iyi olan, hayatta tüm istediklerine kavuştuğunu düşünen bir insanın duaya ihtiyacı olmadığını düşünmek son derece hatalıdır. Çünkü bu durumda dua etmenin tek sebebinin dünyevi arzuların tatmini olduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa müminler hem dünya hayatları için, hem de ahiretleri için dua ederler. Dua beraberinde tevekkülü de getirir. Dua eden insan, karşısına çıkabilecek zor ya da kolay her türlü durumu, tüm olayları, kainatın Yaratıcısı ve Hakimi olan Allah'ın takdirine bırakmış demektir. Bir problemi çözmenin ya da önlemenin bütün yollarının evrendeki tüm kudretin sahibi olan Allah'a dayandığını bilmek, tüm işleri ona havale etmek ve sadece ona dua etmek, mümin için bir ferahlık ve güven kaynağıdır.

"Duâ" Denen SIR!..

Duâ, kelime manası "çağırmak" demektir. Kur'ân-ı Kerim'de ise; kimi ayetlerde (Nisa' 56, İsrâ 110) "ibadet"; kimilerinde (Bakara 23) "istiâze / yardım istemek", kiminde de (Mü'min 60) "talep" manalarına gelmektedir. Deyim olaraksa bir şeyin olmasını veya olmamasını الله'a hamd ve senâ ederek, Resulullah (S.A.V.) Efendimiz'e salât ve selâm getirerek, kulun zillet ve ihtiyâcını ifâde eden bir dille الله'tan yardım dilemektir.

Duâ, kulun Cenab-ı Hakk'a ubudiyetini arz etmesi; O'ndan Dünya ve Ahiret'i ile ilgili istekte bulunmasıdır.

Duâ, kişinin الله'a kul olduğunu idrak etmesi ve bu inancını ilâhi Huzur'da itirafta bulunmasıdır.

Duâ, kişiyi;

- الله'a kulluğa,
- O'na teslimiyyete,
- ? [bozulmuş metin formatı]
- Kişinin kendisini, الله'a karşı zelil görme noktasına çağırır ve duâ ehlini o noktaya alır götürür.

الله'a teslim olan; sadece O'na yönelir, ancak O'ndan ister. O'ndan gayrı ne varsa, onlara karşı duyduğu korku ve ürpermeyi de aklından çıkarır; (cinlerden, şeytani güçlerden, zalimlerden, tağuttan vs değil) sadece الله'tan korkar. O halde duâ, sadece, kişinin hâlini الله'a "arz etme ve isteklerini sıralama" demek değil; (tüm bunlardan) daha öte bir şeydir. Kul, duâ ile kainat Yaratıcısı, tek ve Mutlak Hakimi olan الله'a; O'nu sevdiğini, verdiği nimetlere şükrettiğini, her zaman O'nun iradesi doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu gösterir.

İnsanların duâlarını iki gurupta toplayabiliriz:

1. Avâm'ın Duâsı: Bencil insanların duâsıdır. Çünkü bunlar, ya borçludur, borcunu ödemek için yardım istemektedir; veya hastadır (yahut hastası vardır) şifâ talep etmektedir; yahut işleri bozuktur, düzelmesini istemektedir.

2. Ariflerin Duası: Samimi dualardır. Zirâ, الله'ın ârif kulları, O'nun huzurunda bulunmaktan târif edilemez derecede zevk alırlar.

الله, kimin duâsı olursa olsun mutlaka icâbet eder (kabul eder).

Dualar Kabul Olunur

Cenâbı Hakk Azze ve Celle, Bakara Suresi'nin 186. ayetinde şöyle buyurmuştur:

"Ben, onlara YAKIN'ım. Bana duâ edenin duasına karşılık veririm."

Bir Hadis-i Kudsi'de şöyle buyurmuştur.

"Ademoğlu! Sen, bana duâ ve ricâda bulunduğun zaman, sendeki günahları kayıtsız bağışlarım. Günahların, göklerin arasını dolduracak duruma ulaşsa, Ben'den bağışlanmayı istediğin zaman Ben, seni bağışlarım.

Ademoğlu! Bana ortak koşmadıktan sonra yeryüzünü dolduracak ölçüde günâhla karşıma gelsen, yeryüzünü dolduran bir afvla karşılık verir, seni affederim."

Resulullah (S.A.V.) Efendimiz de; "Duâ, ibâdetin özüdür." buyurmuş ve sonra da şu âyet-i kerîmeyi okumuştur:

"Rabbiniz buyurdu ki: Bana duâ (ibâdet) edip kullukta bulunun ki, size karşılığını vereyim..." (Mü'min 60)

"Duâ Ediyorum (Fakat) Kabul Edilmiyor!?" Deme...

Resulullah (S.A.V.) Efendimiz, şöyle buyurmuştur:

"Bir mü'min; günâhla, akrabaları ile münâsebeti kesmekle ilgisi olmayan
bir duâ ederse,
الله, ona mutlaka (şu) üç şeyden birini verir:

Ya duâda istediğini Dünya'da iken verir; veyâ duâda istediğini

Ahiret'te

onun için bir hazırlık olarak bekletir, yahut ona gelecek bir fenalığı önler.


Resulullah (S.A.V.), şöyle buyurdu:

"الله, daha çok verir..."[1]

Kaynaklar

[1] Ayhan Yalçın, "Duâların Esrârı", Çelik Yayınevi, s. 7-10.

DÛALAR SAYFALARINA AİT LİNKLER AŞAĞIDADIR


 DUALARIN ESRÂRI

 ARZU ve DİLEK DUALARI-TESBİHLER
 AHİRET ALEMİNİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN
 BAL TEFSİRİ
 BORÇ HUZURSUZLUĞUNDAN ve BORÇTAN KURTULMAK İÇİN
 KURTULUŞ İÇİN
 CEHENNEMDEN HALAS OLMAK İÇİN
CUMA GÜNÜ OKUNACAK OLAN DÛA
 ÇEVİRGEL DUASI
 ÇOCUĞU OLANLARIN OKUYACAĞI DUA
 DUA ÂLİŞERİATİ
 DUA KONUSUNDA ÜMİTSİTLİĞE DÜŞMEYİNİZ
 DÜŞMANA GALİP GELMEK ve KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN
 EVRÂD-İ KUDSİYE-İ ŞÂH-I NAKŞİBEND
 EZANDAN SONRA
 BEKLENMEYEN KAZA ve ZARARI ÖNLEMEK İÇİN
 GÖK KAPILARI YÜZÜME KAPALIMI DİYORSUNUZ?
 GÖZ AĞRISI İÇİN EDİLECEK DUA
 GÜZEL BİR DUA
 HACET DUASI ve HACET NAMAZI
 HAFIZANIN KUVVETLENMESİ İÇİN
 HAMDELE
 HER HACET İÇİN OKUNACAK DUA-ZİKİR
 HER MEŞRU İŞ İÇİN OKUNACAK DUA
 HER NAMAZ SONRASINDA OKUNACAK OLAN DUA
 HİYBETULLAH EFENDİNİN DUASI
 İFTAR DUASI
 İSTEDİĞİNİZ KİMSEYİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN
 KABİR DUASI ve 52. GECE DUASI
 KABİRE GİDİLİNCE SELAM ve EDİLECEK DUA
 KAYIP OLANI BULMAK İÇİN OKUNACAK OLAN DUA
 KAZA ve BELADAN KORUNMAK İÇİN
 KEKEMELİK İÇİN
 KENZ-UL ARŞ ve KADEH DUASI
 KISMET AÇILMASI İÇİN
 KISMETİ BAĞLI OLANIN MÜNACAATI
 KUR'ÂN-I KERİMDEKİ DUA AYETLERİ
 KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK OLAN DUA
 MEVLÜT VE KUR'AN DUASI

 MEVLÎD-İ ŞERİF
 ALLAH ADIN BAHRİ
 EVVEL ANDIK
 HAK TEÂLA BAHRİ
 MERHABA BAHRİ
 MİRÂC-I HZ. PEYGAMBER

 MUHİDDİN ARABİNİN DUASI
 PARA BORCU ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİN
RIH-İ AHMER DUASI
 RIZKI ARTTIRMAK-FAKİRLİĞE KARŞI OKUNACAK DUA
 RUHSAL BUNALIM ve RAHATSIZLIKLAR İÇİN
 SALÂT-I NÂRİYE
SEKERÂT-I MEVTİ-ÖLÜM ANININ KOLAYLAŞMASI İÇİN
 SIKINTI ANLARINDA EDİLECEK DUA
 SERVET İSTEMEK İÇİN EDİLECEK DUA
 SIRLARIN SIRRI BU DUADA GİZLİ
 UNUTKANLIK ve ANLAMA KABİLİYETİ İÇİN
 VÜCUTTAKİ YARALAR İÇİN
 YİTİK İÇİN EDİLECEK DUA
 YÜREK SIKINTISI-KORKU ve BELİRSİZ HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN
 ZENB-İ MAĞFİRET DUASI
 ÇEVŞEN BİR SİA BİD'ATMIDIR?

 40 GÜN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA
 ABDESTİN SIRRI
 AĞIR BORÇTAN BUNALANLAR İÇİN
 AHİDNAME
 CELCELUTİYE DUASI
 CENNET EHLİNDEN OLMAK İÇİN EDİLECEK DUA
 ÇOCUĞA İSİM KOYARKEN EDİLECEK OLAN DUA
 ÇOK BÜYÜK BİR DUA
 DUA-HAVAS-ESMÂ OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 DUALARIN KABUL OLMAMASININ BAZI SEBEPLERİ
 DUALALRIN KABUL ZAMANLARI
 DUANIN RUH HASTALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 EBUD DERDÂ'NIN DUASI
 ERKEN KALKMAK İÇİN EDİLECEK DUA
 ESHÂB-I KEHF İSİMLERİ
 ESBÂ-İ ERBÂİN-İ IDRİSİYYE
 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ VİDEO
 EVRÂD-I BAHAİYYE
 FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN
 GAM ve KEDERDEN KURTULMAK İÇİN
 GÖK KAPILARINI TİTRETEN DUA
 GÜNAHLARIN AFFI İÇİN
 HACET ve DİLEK DUASI
 HASTALIKTA OKUNACAK DUA
 HATİM DUASI
 İLAÇLARIN EN İYİSİ
 İMÂM-I ÂZAM'IN TESBİH DUASI
 İSMİ ÂZAM DUASI RİVAYET 1-2-3
 İSTİHARE DUASI VE NAMAZI
 KALBİ  İYİLİĞE YÖNELTMEK İÇİN
 KARABASAN İÇİN
 KARINCA DUASI
 KAYBOLAN BİRİNE KAVUŞMAK İÇİN DUA
 NAZAR İÇİN
 NİKAH DUASI
 NUR DUASI
 ÖFKELİYKEN EDİLECEK DUA
 PEYGAMBER EFENDİMİZİN BAZI DUALARI
 RAHİM İSMİ ŞERİFİNİN DUASI
 RASULULLAHI RÜYADA GÖRMEK İÇİN DUA
 SÂLATİ TEFRİCİYE-HACET DUASI
 SALATEN TUNCİNA
 SALAVAT FAZİLET VE HAVASLARI 1
 SALAVAT FAZİLET VE HAVASLARI 2
 SEKİNE DUASI
 ŞAHMERAN DUASI
 ŞEYTANI KORKUTAN DUA
 ŞİFA DUASI
 TEVBE İSTİĞFAR DUASI
 VİRD-İ SETDAR
 VİLÂDET BAHRİ
 YAĞMUR DUASI
 YEDİ AYETLER ve SIRLARI
 YEMEK DUASI
 YENİ HİLALİ GÖRÜNCE OKUNACAK OLAN DUA
 YÛŞA A.S OKUDUĞU İSMİ ÂZAM DUASI
 ZEMZEM İÇERKEN OKUNACAK OLAN DUA

 


"Dûalar Bölümü" sayfasına gitmek için "Tıklayınız"Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

who's online Google PageRank Checker Anadolu-Pasifik / Radyo Neşe Fm.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=